ترجمه مدارک شما

logo-kanun-tarjomeh-parsiکانون ترجمان پارسی هرگونه مدرک ایرانی را به هلندی و از هلندی را به فارسی ترجمه می کند. گروه کوچک، کاردان و با تجربه این کانون در همکاری با ارگان های شخصی، دولتی تجربه گسترده ای دارد. کاردانی ما در زمینه های: تجاری، پزشکی، فنی، بروشور، نامه های شخصی، وب سایت، کتاب، کتابچه راهنمای است. همکاران فعال کانون پارسی همه مترجمان رسمی قسم خورده دادگستری و ثبت کانون مترجمان رسمی کشوری هلند هستند. تجربه ویژه این مترجمان در برگردان متن های تبلیغاتی، و وب سایت، فیلم نامه، داستان های تاتر، رمان و شعر است. تخصص قدیمی ما ترجمه رسمی اسناد دولتی مانند، شناسنامه و گواهی ازدواج یا طلاق بود و هست. کانون ترجمه پارسی در آمستردام و در سال ۱۹۹۱ تاسیس شد. مدیر مسوول و صاحب کانون ترجمان افشین افکاری است.
کانون ترجمان پاسی می تواند مدارک شما را پس از ترجمه به تایید وزارت خانه ها و سفارت های گوناگون در هلند و ایران برساند. افشین افکاری مدیر مسئول و صاحب کانون ترجمان پارسی است. تخصص ما ترجمه رسمی اسناد دولتی مانند، شناسنامه و گواهی ازدواج و طلاق است . مترجمان کاردان و با تجربه این کانون در همکاری با ارگانهای شخصی و دولتی تجربه گسترده ای دارد. تجربه کاری ما در زمینه های : تجاری ، پزشکی ، فنی ، بروشور ، نامه های شخصی ، وب سایت ، کتاب و کتابچه های راهنمای آن  است . همکاران فعال کانون پارسی همه مترجمان رسمی و قسم خورده دادگستری و ثبت کانون مترجمان رسمی کشور هلند هستند . تجربه ویژه این مترجمان برگرداندن متن های تبلیغاتی ، وب سایت ، فیلم نامه ، داستان های تئاتر ، رمان و شعر است . کانون ترجمه پارسی در آمستردام و در سال ۱۹۹۱ تاسیس شد.

کانون ترجمان پارسی می تواند مدارک شما را پس از ترجمه به تایید وزارت خانه ها و سفارت های گوناگون در هلند و ایران برساند.

کانون ترجمان پارسی ارتباط خوبی با دیگر کانون های ترجمه در هلند و ایران دارد. اگر می خواهید مدرک خود را به زبان های دیگری غیر از هلندی یا فارسی ترجمه کنید، شما را در این کار یاری می کنیم.
شما می توانید یا ایمیل ، تلفن یا آدرس پستی ما تماس بگیرید.

آدرس : Postbus 2587, 1000CN Amsterdam

تلفن : 6898866-020

تلفن همراه :  012062-0652

ایمیل : afshinafkari@kpnmail.nl