بیوگرافی

4من در ۲۲ دسامبر ۱۹۵۲ در تهران به دنیا آمدم و دیپلم خود را در رشته ریاضی در تهران گرفتم. پس از آن به انگستان رفتم و در آکادمی فیلم آن کشور درس خواندم. در سال ۱۹۷۹ به هلند آمدم و تاکنون به زادگاه خود برنگشته ام . تحصیلات دانشگاهی خود را در دانشکده جامعه شناسی آمستردام به اتمام رساندم . اما در کنار تحصیل در چاپخانه در شهر ( لیدر دورپ ) چاپگر افست هم بودم. در کنار رشته جامعه شناسی یک سال هم در دانشگاه لیدن زبان فارسی آموختم . در سال  ۱۹۸۹ در رشته جامعه شناسی فارغ التحصیل شدم و به آمریکا رفتم تا در آنجا ادامه تحصیل بدهم. اما به علت هزینه زیاد تحصیل، دوباره به هلند برگشتم .

وقتی به آمستردام برگشتم ، یک سال کامپیوتر خواندم.

 یکسال هم کارمند شهرداری (آیندهوفن) شدم و پناهندگان دعوتی ایرانی را راهنمایی کردم. در سال ۱۹۹۱ کانون ترجمه پارسی را راه انداختم و مترجم رسمی دادگاه های هلند شدم. از همان سال ها اساس یک فرهنگ لغت هلندی به فارسی را پایه گذاری کردم. در گذشته کامپیوترها مانند امروز پرقدرت نبودند و دردسرهای زیادی داشتند.  اولین نسخه کتاب فرهنگ هلندی فارسی را در سال ۱۹۹۴ به تنهایی تایپ، صفحه بندی و آماده چاپ کردم. کتاب دوم من خود آموز هلندی بود که به کمک (کارین د ویت) نوشتم. در سال ۱۹۸۷ کتاب فروشی میترا را برپا و تا ۲۰۰۱ آن را اداره کردم. در سال ۱۹۹۸ کتاب هفت داستان کوتاه از صادق هدایت به زبان هلندی را که به کمک دوست خوب و ایران شناسم ( پال اسلتس Paul Slaats)، ترجمه شده بود، نشر دادم. کتاب سوم من “در سه ماه فارسی حرف بزنید” بود. که در سال ۱۹۹۹ منتشر شد. این کتاب برای هلندی ها بود تا در سه ماه فارسی روزمره را بیاموزند. در همین سال کتاب چهارم خود را که آشپزی ایرانی به زبان هلندی بود، نوشته و نشر دادم. در سال ۲۰۰۲ نسخه جدید فرهنگ لغات هلندی – فارسی را بازنویسی ، تکمیل و گسترده تر کردم. کتاب پنجم کتاب فرهنگ لغات فارسی به هلندی بود که در سال ۲۰۰۲ منتشر نمودم اما پایه ریزی این فرهنگ به چندین سال قبل از آن بر می گردد. کتاب ششم من ، فرهنگ اصطلاحات هلندی به فارسی است. این کتاب را به عنوان پژوهشگر برون دانشگاهی ، برای دانشگاه آمستردام نوشتم که ناشر آن دانشگاه آمستردام است. این کتاب فرهنگ در سال ۲۰۰۷ به بازار آمد.

برای بالا بردن سطح دانش ترجمه خودم دوره های گونگونی را دیدم مانند: SIGV و ITV هر دو در شهر (اوترخت) بودند که هر کدام از آن ها بیشتر از یک سال طول کشید اما آموخته هایم غنی تر و پر بار تر را کردند.

بین سال های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۷ به عنوان مربی و آموزگار رسمی از طرف دولت هلند به ایرانیان، زبان هلندی آموختم .

کتاب های چاپ شده:
1- فرهنگ لغت هلندی – فارسی، نسخه اول
2- هلندی بیآموزید با ۶ کاست
3- فرهنگ لغت فارسی – هلندی
4- در سه ماه فارسی صحبت کنید با ۴ کاست
5- کتاب آشپزی ایرانی به زبان هلندی
6- فرهنگ لغت هلندی – فارسی، نسخه دوم
7- اصطلاحات هلندی به فارسی
8- هفت داستان کوتاه از صادق هدایت (ترجمه پال اسلتس)